Posted in Ճամփորդություններ

Արկածներով լի ճամփորդություն

Աշնան մի սիրուն օր դասարանով գնացինք Ջրվեժ ։Մեզ սպասվում էր հետաքրքիր արկածներ։ Մենք հանդիպեցի մի խումբ շների ,նրանց հետ շատ շուտ ընկերացանք ։ Սկզբում մի քիչ նրանցից վախեցանք, հետո կերակրեցինք։ Շատ սիրուն աշուն էր, լուսանկարեցինք բնությունը, շներին, նկարեցինք վրձիններով ու երջանիկ խաղացինք։ Ես երբեք չեմ մոռանալու այդ օրը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s